<<< На главную <<<

из ДБН В.2.5-77:2014 Котельні
Заміняє СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки»
Чинні від 1 січня 2015 року.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих котелень (котельних установок) незалежно від їх продуктивності з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, теплогенераторами з надлишковим тиском пари не більш ніж 3,9 МПа, температурою води не вище ніж 200оС.

1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними оргпнічними теплоносіями та іншими енерготехнолгічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26 [1], продуктивністю до 0,2 МВт.